Erikoisosaamiseemme kuuluu myös lauhduttimien pesut

Varsinkin suurten kiinteistöjen katoilla olevat ilmastointijärjestelmän ulkoyksiköt ovat kovan paineen alla; niiden vastuulla on sisäilman pitäminen viileänä ja viihtyvyyden takaaminen sekä asiakkaille että työntekijöille.

Suuret kennostot laskevat lävitseen valtavat määrät ilmaa ja sen mukana epäpuhtauksia, jotka varastoituvat kennoston rakenteisiin. Tämä luonnollisesti vähentää kiertävän ilman määrää ja laitteiston tehokkuutta sekä nostaa kustannuksia.

Suihkutamme kennoston läpi juuri tätä käyttötarkoitusta varten suunnitellun pesuaineen ja huuhtelemme kennoston kuumalla höyryvedellä. Työ on äärimmäisen tärkeä tehdä oikein, jottei herkkää kennostoa rikota.

Lauhdutinyksiköitä pestessä ei voi kuin ihmetellä sitä lian määrää mikä pesuveden mukana alas valuu, usein kennostot on lisäksi imupuolelta täynnä linnunhöyheniä sekä muuta kiinteää roskaa, mikä luonnollisesti tekee järjestelmän tehokkuudelle hallaa.

Hyvin tehty työ myös on helposti todettavissa järjestelmän datasta, josta näkyy laitteiston läpivirtausilma ja tehokkuus. Pienellä työllä säästetään kustannuksissa ja pidetään lauhdutusjärjestelmä toimivana. Tämä jos mikään lienee sitä kuuluisaa vihreää ajattelua.

Olemmekin saaneet asiakkailtamme runsaasti positiivista palautetta parantuneesta läpivirtaamasta ja tehojen noususta.